Kapellen Herne

1. hoek Aerebeekstraat-Processiestraat

fotoDeze kapel is publiek toegankelijk en is in 1924 gebouwd door de familie Decorte en ingewijd door een pater kapucijn. Deze kapel werd opgericht met de belofte dat de 5 overblijvende kinderen van het gezin gezond en wel mochten opgroeien. De kapel bevat binnenin een metalen afsluiting, waarachter een altaar staat met Christus aan het kruis, tussen Marie en Jozef met kind. De zijwanden zijn versierd met een gepolychromeerde kruisweg. In de kapel staat ondermeer ook een St. Antonius Abt met varken. De binnenwanden zijn decoreerd met sjablonen in nagemaakte Franse steen. Op de achtergevel onder de nok hangt een uitgetand kruisbeeld waar de processie en bedevaarders bij elke rondgang bleven stilstaan. De houten kroonlijsten van het zadeldak, met leien belegd, zijn uitgetand. Twee arduinen treden geven toegang tot de kapel. Op de nok van het dak staat een open smeedijzeren kruis. Verder is de kapel omgeven door een verhard voetpad afgeboord met een ligusterhaag.

2. Aerebeekstraat

fotoVroegere toegankelijke kapel, door een verkeersongeval in 1995 volledig vernield, werd in 1998 vervangen door een nieuwe veldkapel. De nieuwe veldkapel toegewijd aan O.L.-Vrouw, van wie het beeld uitgevoerd is in witte steen, werd geschonken door Notaris Lodewijk Van Laer. De kapel opgetrokken in rood-bruine zandsteen heeft een zadeldak afgewerkt met rode Vlaamse dakpannen. Onder de nis met rondboog werd in het metselwerk een blauwe steen met opschrift ‘Ave Maria’ ingebouwd. Een smeedijzeren hek sluit de nis af en een metalen kruisje boven de rondboog siert het geheel.

3. Aerebeekstraat

fotoDe veldkapel gebouwd in rode baksteen en wit opgevoegd, stond in de schaduw van een kleinbladige lindeboom. Door het stormweer van 2008 werd de boom in de kapel geslagen en volledig vernield. Ze werd opgericht ter nagedachtenis van Lucia Dewitte, echtgenote van Carolus August Carels uit Herne. Zij is vermoedelijk overleden bij de geboorte van het 6e kind, na een lange lijdensweg, op 6 oktober 1897. Haar man was smid en woonde in het huidige parochielokaal. In 2000 kwam de restauratie van deze kapel tot stand dankzij vrijwilligers van de parochiale werken. In 2009 waaide de aanpalende boom omver tegen het huis. Bij het slopen van de boom, werd de kapel verwoest.

4. Aerebeekstraat 9

fotoPubliek toegankelijke kapel gebouwd in rode baksteen. Bovenaan de dubbele rondboog, uitgevoerd met volle baksteen, schittert een mooi glasraam in de vorm van de zon: beglaasde kijkgaten geven reliëf aan 2 volle deurpanelen. Twee treden in arduin geven toegang tot de kapel (Hoedenaeken), toegewijd aan de H. Jozef. Binnenin staan nog meerdere beelden van heiligen.

5. Lindestraat

fotoDe huidige toegankelijke kapel, met zadeldak en dubbele ingangsdeur en één trede als ingang, vervangt de vroegere grote kapel die, in gevolge van de verbreding van de straat rond de jaren 1950, werd afgebroken. O.L.-Vrouw van het H. Hart wordt er nog steeds vereerd. Boven de toegangsdeur bevindt zich een mooi glasraam in waaiervorm.

6. kapel van Sint-Felix, Lindestraat

fotoAlleenstaande kamerkapel ter ere van O.L.-Vrouw van de Vrede opgericht uit dankbaarheid. Samen met het oude rusthuis gebouwd door notaris Chopinet in 1876. Toebehorend aan het rusthuis Sint-Felix.

7. toegankelijk kapel toegewijd aan o.l.-Vrouw van lourdes

fotoDe gesloten hofstede genaamd ‘Hof ten Driesch’, reeds beschreven voor 1827, behelst een toegankelijk kapel toegewijd aan O.L.-Vrouw van Lourdes. Dit gebedshuis, ingewerkt in een dienstgebouw tussen de inrijpoort en de grote schuurpoort, werd waarschijnlijk gebouwd tussen 1839 en 1919 door Franciscus Vanderoost of Joannes-Baptista Vanderoost of Maria-Irma D. Vanderoost. Voor de restauratie, uitgevoerd in 1981 door Dhr & Mevr J. Corron-Cogneau, prijkte boven de ingangsdeur het volgende opschrift: ‘O, wandelaar, zet hier geen voert, Of zegt: Maria, wees gegroet’.

8. hoek Klein Breemstraat – Rendries

fotoBij de vernieuwing van het gebouw heeft de familie Menschaert de kapel gerestaureerd. In de toegankelijke kapel wordt O.L.-Vrouw van den Rendries vereerd. Het beeld is omgeven met smeedijzeren kandelaars. De toegangsdeur van de kapel is uitgevoerd in een mooi smeedwerk.

9. Kapel Desmecht, Geraardsbergsestraat 16

fotoOp de hoek van de Geraardsbergsestraat en de Driekapellenstraat stond vroeger een toegankelijke kamerkapel, daterend uit 1839. De inscriptie luidde: ‘Deze capelle is opgebout in het jaer 1839 door de familie van Maria Victoria Vanderhoudelingen, overleden den 5 seprbre 1838, bid voor ahere ziele, R.I.P.’ Deze in de streek aanzienlijke familie Vanderhoudelingen gaat terug tot in de 14e eeuw. Maria-Victoria stierf ongehuwd op 56 jarige leeftijd. Haar overlijden zou kunnen verband houden met het uitoefenen van haar beroep als molenares en de oprichting van de kapel. De kapel is gebouwd door Maria-Constance, echtgenote van Adrien Desmecht, en zuster van Maria-Victoria. Vandaar de benaming, kapel Desmecht. In 1956 schonk Nestor Desmecht de kapel aan de kerkfabriek met als voorwaarde een jaarlijkse mis op de dragen ter intentie van de familie Desmecht-Vanderdussen. In 1965 was de kapel bouwvallig. Na goedkeuring, werd de kapel gesloopt en vervangen door een klein blokkapel in 1970.

10. Driekapellenstraat 10

fotoDe Driekapellenstraat vindt haar oorsprong uit 3 bestaande kapellen die door omstandigheden verdwenen. De huidige eigenaar heeft de vroegere betonnen staakkapel laten vervangen door een blokkapel met 3 nissen, afgeschermd met kunstsmeedijzer. De eerste bevat een afbeelding van de parochiekerk. De tweede bevat een beeld van de H. Petrus met het wapenschild van Sint-Pieters-Kapelle en de derde bevat een O.L.-Vrouwebeeld met kind. De houten beelden werden gesculpteerd door de Hernse beeldhouwer, Roger Schrije.

11. Hoek Rooststraat – Manhovestraat

fotoOp de hoek van de Manhovestraat en de Roosstraat staat een veldkapel toegewijd aan O.L.-Vrouw van Smarten met de inscriptie: “Cette chapelle a été bâtie par P.J. Cammaert en l’honneur de Dieu et de Notre Dame de Bon Secours. 1839. Restauré par Cammaert Emile 1948.” Heden behoort het toe aan dezelfde familie en dienst als rustaltaar bij de processie.

12. hoek Rooststraat – Puydt

foto

13. Ter Helle - hoek Puydt – Beverstraat

fotoEen arduinen staakkapel, op de grens van de 2 vroegere Henegouwse dorpen Sint-Pieters-Kapelle en Bever, werd in de volksmond ‘ter helle’ genoemd wegens de verre afstand naar de kerk, markt en station. Dit is één van de oorspronkelijke 7 quasi identieke arduinen kapellen, die zich op een oude bedevaartsweg van Zeven Weeën bevonden. De tweede overblijvende bevindt zich op de hoek van de Keystraat en de Geraardsbergsesteenweg. Op de kapel staat de volgende tekst gebeiteld: ‘Cette chapelle et monter a l’honneur de dieu et de la sainte vierge par Jean-Baptiste de Mol et Elisabeth Wayembergh, sa femme. L’an 1765.’ Tijdens de kruisdagen werd deze kapel, toegewijd aan O.L.-Vrouw, bezocht door groepen die in wijzerzin rond eht hof Wilgendam gingen.

14. Beverstraat 9

fotoOp de plaats ‘Ijsbroeck’ oorspronkelijk ‘Lisbroeck’ werd er een toegankelijke kapel gebouwd aan de noord-oostzijde van de eigendom van A. Deroulez.
Gebouwd door August Timmermans, na de eerste wereldoorlog, uit dank voor het overleven van zijn zoon en het behoud van het graangewas tijdens de oorlog 1914-1918, die aldaar verborgen was. Oorspronkelijk werd deze kapel toegewijd aan de heilige Jozef, patroon van België. In mei 1948, bij de vernieuwing van een missie, werden een beeld van O.L.-Vrouw met Jezuskind en een kruis er in geplaatst. Ramen en toegangsdeur werden met spitsboog uitgevoerd en drie treden geven toegang tot de kapel. Een smeedijzeren kruis siert de nok van het pannendak. Einde jaren veertig stond de kapel in de schaduw van een els.