Bezienswaardigheden op de themalus in Herne

het Kartuizerklooster

Kartuizerklooster 3-4-08 007Het Kartuizerklooster van Herne is het oudste in de Nederlanden en is in 1314 gebouwd in opdracht van Walter II, heer van Edingen. In 1580 door Ninoofse protestanten geplunderd en in brand gestoken. Het nog bestaande gastenkwartier en de tiendenschuur werden herbouwd begin 18de eeuw. In 1783 werd het op bevel van Keizer Jozef II opgeheven en nadien verkocht. Herdenkingssteen ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de Boerenkrijg (1798).

Villa Helena

/

zorgcentrum Sint-Felix

foto

standbeeld Kartuis

In oktober 2003 heeft de gemeente Herne een Kartuizerbeeld ingehuldigd. Aanleiding hiervoor was ondermeer het hart van Hertogin Margaretha van York dat 500 jaar geleden in het toenmalige Kartuizerklooster van Herne werd begraven. Het beeldhouwwerk uit blauwe steen is van de hand van Hernenaar Roger Schrije. Het stelt 2 kartuizers voor, naar elkaar gericht en met tussenin een wereldbol. Deze laatste is omgeven door een metalen band waarin sterren zijn uitgewerkt. Deze verwijzen naar de stichter van de Kartuizerorde, de Heilige Bruno en zijn 6 medegezellen.

Sint-Petrus en Paulus kerk, Kerkstraat Herne

kerkstraatDeze kerk is ontstaan einde 11de eeuw, begin 12e eeuw. Het huidige gebouw in Brabantse Scheldegotiek dateert uit 1928 en is zeker een bezoekje waard.

Waltrudismolen of hernemolen

fotoIn de Stationsstraat slaan we naast de apotheek onmiddellijk linksaf. Hier bevindt zich één van de schilderachtigste plekjes van Herne, langs de Mark, een bijrivier van de Dender. Rechts van de weg ligt de Hernedries, waar in de prefrankische tijd het dorp ontstaan is.
De Waltrudismolen wordt ook Hernemolen of Molen van Looiken genoemd.
Oudste vermelding 1219, was in de Middeleeuwen de banmolen van de heerlijkheid Herne. Dit betekende dat de ondergeschikten verplicht waren er hun graan te laten malen en een gedeelte ervan aan de soevereine heer af te staan. De molensite ligt vlak bij het dorpscentrum en is te benaderen via de voetweg die de Stationsstraat met de Rendries verbindt. Vanaf de brug over de Mark heb je een zicht op de molenkolk en de onlangs gerestaureerde molengebouwen. Het ijzeren onderslagrad bleef intact. Het niveauverschil van het waterpeil in de rechtlijnige molensloot en in de kolk bedraagt ruim 2 meter.

Oude koffiebranderij, hoek Lookaitse – Brikstraat

fotoDe woning op de hoek van de Lookaitse en de Brikstraat was vanaf 1848 tot 1970 een cichoreifabriek.

Oud gemeentehuis, Markstraat

fotoIn het centrum van Sint-Pieters-Kapelle staat het oud-gemeentehuis, van voor de fusie van 1977. Achter het gemeentehuis ligt de gemeentelijke polyvalente feestzaal.

kerk Sint-Pieters-Kapelle

Het oudste gedeelte van de kerk is de toren, een vroegere verdedigingstoren uit de 12de of 13de eeuw. De Heren van Edingen stelden hier in troebele tijden een wachter aan. Loop eens rond het gebouw, men kan er enkele unieke oude grafstenen bewonderen. Binnenin bevindt zich de trots van de parochie, nl. de kruisweg geschilderd door Constantin Meunier tussen 1865-1870. Ieder schilderij is binnen lijst 2m op 1m65 groot.

standbeeld Champetter

fotoOp 29 november 2009 werd het standbeeld van de champetter ingehuldigd op de oude roepsteen. Deze roepsteen dateert van vervlogen tijden maar bleef in gebruik tot 1959. De oude champetter Ferbiest van Sint-Pieters-Kapelle stond voor het laatst de nieuwtjes te verkondigen na de zondagsmis. Dit gebruik is bekend in de hele streek maar weinig roepstenen zijn bewaard zoals in Sint-Pieters-Kapelle. De cultuurraad schreef een wedstrijd uit voor kunstenaars en Christa Alaert mocht uiteindelijk het bronzen beeld van de champetter ontwerpen. Het gemeentebestuur van Herne kaderde het plaatsen van een standbeeld in de geplande dorpskernverfraaiing.