ocmw

Ieder mens de kans geven een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid is de hoofddoelstelling van het OCMW. Daarom biedt het OCMW financi?le hulp en begeleiding aan behoeftigen en kansarmen. Maar het OCMW wil ook het welzijn van de overige inwoners zoveel mogelijk bevorderen. Daarom beschikt het OCMW over een ganse waaier van diensten voor personen in moeilijkheden, voor bejaarden en minder-validen, voor alleenstaanden en gezinnen.

Hoe het OCMW precies werkt en welke diensten aangeboden worden kan U verder op deze website ontdekken.

Carina Ricour
OCMW-voorzitter