Fietssuggestiestrook Lindestraat

Je las het misschien in Editiepajot of stelde het ter plaatse zelf vast: in de Lindestraat zijn de voorbije dagen nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

Vooral over de “gele lopers”, de zogenaamde fietssuggestiestroken, ontvangen we vragen.

We leggen graag uit wat een suggestiestrook nu precies is en waarom deze uitgerekend in de Lindestraat werden aangebracht. 


Wat is een fietssuggestiestrook?


Een fietssuggestiestrook is een okergele wegmarkering die de positie van de fietser op de rijbaan aanduidt.

De strook maakt bestuurders van gemotoriseerde voertuigen attent op de mogelijke aanwezigheid van fietsers.

Een fietssuggestiestrook heeft een bijkomend, snelheidsremmend effect: door het visueel versmallen van de rijbaan passen bestuurders van gemotoriseerde voertuigen intuïtief hun snelheid aan.

In tegenstelling tot de roodkleurige fietspaden geven fietssuggestiestroken geen specifieke rechten aan fietsers. Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen mogen gebruik maken van de strook om zich voort te bewegen.
 

Waarom fietssuggestiestroken in de Lindestraat?


Langs centrumzijde maakt de Lindestraat deel uit van het verblijfsgebied, waar een rusthuis en schooltoegang zijn gelegen. In die omgeving ontmoeten weggebruikers meer dan op andere plaatsen zowel de jongste als de oudste verkeersdeelnemers.

Sedert jaren geldt een zonale snelheidsbeperking van 30 km/uur. In de praktijk strookt de gereden snelheid van het gemotoriseerd verkeer niet altijd met de wettelijk toegelaten snelheid.

Politietoezicht en handhaving van het snelheidsregime maken deel uit van het verkeersveiligheidsbeleid van zowel de gemeente als politiezone. Permanent toezicht is niet haalbaar want onbetaalbaar voor de samenleving.

Om bestuurders te sensibiliseren opteerde de gemeente voor het snelheidsremmende en attentieverhogende effect die  fietssuggestiestroken hebben.

Deze maatregel wordt bijkomend ondersteund door de geplaatste snelheidsinformatieborden en de Octopusmarkeringen.
 
Wil je meer lezen over fietssuggestiestroken?

https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/extra02.pdf

https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/2017-vf-integraal.pdf

https://www.editiepajot.com/regios/13/articles/69187