Politiebesluit seizoenarbeid en corona van 9 oktober 2020

HIER kan je het nieuw politiebesluit over seizoenarbeiders raadplegen. Dit besluit vervangt het besluit van 19 augustus 2020.
Het betreft voornamelijk een actualisering op basis van de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het is tevens een verlenging van het vorige besluit tot eind november.
Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met de andere Vlaamse provincies, alsook met de betrokken sector.