Boom zoekt bos en bos zoekt grond

Infoavond met netwerkmoment

Heb je ergens een stuk grond liggen in het Pajottenland dat je graag zou bebossen of wil je graag bebossen en ben je op zoek naar een terrein, kom dan zeker je oor te luister leggen op de infoavond in Ons Huis in Lennik op donderdag 15 oktober. 
Programma:
-          Twee Pajotten getuigen hoe ze tewerk gingen om te bebossen
-          De meerwaarde van bossen: economisch, ecologisch en sociaal
-          Een wandeling doorheen de veelheid aan subsidies en andere financiële tegemoetkomingen
-          Lancering van de gsm-inzamelactie voor meer bos in het Pajottenland
-          Positieve afsluiter met netwerkmoment, vergezeld van een hapje en een drankje
 
Een organisatie van de gemeente Lennik en in samenwerking met het project Opgewekt Pajottenland en Steunpunt Bos voor alle inwoners van het Pajottenland. Deze avond is er voor iedereen die interesse heeft in bossen, wil bebossen of een financiële bijdrage wil leveren om te bebossen. Geen voorkennis vereist.
 
=> Afspraak op donderdag 15 oktober  2020 om 19.30u in Ons Huis, Markt 21, 1750 Lennik. Inschrijven niet verplicht, maar wel wenselijk via sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be. Gratis toegang.