Vacature maatschappelijk werker OCMW

Het OCMW van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v) MAATSCHAPPELIJK WERKER 
Voltijdse betrekking (38u/38 u) – graad B1-B3

INFORMATIEBERICHT VACATURE
- De kandidaatstellingen moeten ons ten laatste bereiken op 31 oktober 2020.
- Solliciteren kan per aangetekend schrijven naar het Vast Bureau, Centrum 17, 1540 Herne.
- Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een gemotiveerd schrijven met cv, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het rijbewijs.
- De schriftelijke selectieproef vindt plaats in het gemeentehuis van Herne op 1 december 2020 om 18u. Het mondelinge gedeelte zal doorgaan op 8 december 2020 2019 om 18u.

Meer info? Contacteer dan de personeelsdienst op 02 397 11 77 of via personeelsdienst@herne.be