Collectieve sanering van oude stookolietanks

Misschien heb je nog een oude mazouttank in de tuin of in de kelder? Laat die mazouttank zeker niet lekken. Je bent wettelijk verplicht deze tank te laten verwijderen of te laten reinigen en op te vullen.  

Gemeente Herne neemt deel aan een "tankslag". Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld. 

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buiten gebruik gestelde stookolietanks te verwijderen.
Kan de tank om technische redenen niet verwijderd worden, dan moet hij geledigd, gereinigd en opgevuld worden. Stookolietanks, bij zowel particuliere woningen als bij niet-VLAREBO-plichtige gebouwen van de gemeenten en OCMW’s, komen in aanmerking. Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk van deze tanks op ons grondgebied onder handen nemen.

De voordelen van een collectieve aanpak zijn duidelijk: 
- een gerichte en duidelijke informatieverstrekking naar de inwoners
- een betere prijs bedingen door het 'volumevoordeel’ te laten spelen, maar rekening te houden met de kwaliteit van het werk
- het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering
- er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten 

Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).  
Wanneer de aannemer(s) bekend zijn, ontvang je een offerte waarna je pas beslist of je effectief deelneemt of niet.

Heb je een mazouttank die je niet meer gebruikt of wil je graag zetelen in de stuurgroep?   
Meld je dan voor 31 oktober 2020 geheel vrijblijvend aan via dit formulier. 
dit formulier.
De planning van de tankslag ziet er als volgt uit:
november 2020: samenstelling van de stuurgroep
half november 2020: eerste samenkomst stuurgroep (opmaak prijsvraag)
eind december 2020: verzamelen offertes
begin januari 2021: tweede samenkomst stuurgroep: selectie aannemers
eind januari 2021: derde samenkomst stuurgroep: uitnodigen en selectie aannemers, keuze aannemer(s)
eind februari 2021: infovergadering voor alle geïnteresseerde inwoners 
vanaf eind februari 2021: opmaak persoonlijke prijzen volgens groepsaankoop en start saneringen

Afhankelijk van wat de situatie op dat ogenblik toelaat zullen de stuurgroepen doorgaan op de kantoren van Haviland (Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik) of online.  

Meer informatie nodig? Contacteer de milieudienst: anja.mertens@herne.be