Ophokplicht voor pluimvee vanaf 15 november 2020 

Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels :
Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels.
Vanaf zondag 15 november 2020 zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.
PERSBERICHT