Politiebesluit 30 juli 2020: lokale beperkende maatregelen Herne

Politiebesluit van 30 juli 2020 dat lokale beperkende maatregelen oplegt aan de burger en de bezoeker van onze gemeente met het oog op het inperken van de verspreiding van het COVID-19 virus en dit tot 31 augustus 2020.