Besluit van de burgemeester van 24 juli 2020 houdende de verplichting tot het dragen an mondmaskers in alle publieke gebouwen

Sinds zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen o.a. theater-, muziek,- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en gebedshuizen.
Op 18 juli werd er reeds een besluit genomen om het dragen van mondmaskers te verplichten in de gemeentelijke- en OCMW gebouwen.
Gezien de huidige evolutie van de verspreiding van het COVID 19- virus is het aangewezen om ook in het recyclagepark van Herne het dragen van een mondmasker te verplichten.

Klik hier om het besluit van de burgemeester te bekijken.