Verlaging van de minimumrentevoeten van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds

In het kader van het economisch relanceplan besliste de Vlaamse Regering tot een verlaging van de minimumrentevoeten van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds.

Mits aan de solvabiliteitsvoorwaarden is voldaan, maar ongeacht het aantal personen ten laste, het geïndexeerde inkomen en de ligging van de woning gelden hierdoor momenteel volgende rentevoeten:
 


Rentevoet

Looptijd

1,60%

< 20 jaar

1,64%

21 jaar

1,68%

22 jaar

1,72%

23 jaar

1,76%

24 jaar

1,80%

25 jaar

1,84%

26 jaar

1,88%

27 jaar

1,92%

28 jaar

1,96%

29 jaar

2,00%

30 jaar


 
Een andere belangrijke troef van onze woonkredieten voor (jonge) gezinnen is de mogelijkheid om tot 100 % van de aankoopprijs of waarde van de woning te lenen waardoor men slechts over een beperkt startkapitaal dient te beschikken.

De overige voordelen zijn: de beperkte dossierkost, de kosteloze schatting, lagere leenaktekosten, geen bancaire verplichtingen en vrije keuze van verzekeringen.

De contactgegevens van onze kantoren, zie www.vlaamswoningfonds.be.

FLYER WOONWINKEL