VAKANTIEJOB: JOBSTUDENT KLUSJESDIENST OCMW

Het OCMW is op zoek naar 1 jobstudent voor de klusjesdienst in de zomervakantie voor de periode van half juli tot half augustus.
 
Functievereisten:
- zelfstandig kunnen werken
- flexibel zijn (uren, werk, omstandigheden, …)
- bereid zijn te werken volgens de geldende en opgelegde veiligheidsrichtlijnen
- in het bezit zijn van een rijbewijs B
- kunnen werken met een bosmaaier, grasmachine of ander klein materieel (= aanbevolen)
- beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de aangevraagde periode van tewerkstelling
 
Voldoe je aan deze vereisten en heb je zin om je in te zetten in Herne?
Mail dan onderstaande kandidatenfiche door naar gemeentebestuur@herne.be of breng deze binnen op het gemeentehuis ter attentie van de personeelsdienst.
 
Ik zou graag jobstudent zijn bij de klusjesdienst van het OCMW voor de periode van half juli tot half augutus.
 
Voornaam:                                                        Naam:
Straat:                                                              Nr:
Postcode:                                                          Gemeente:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Nummer identiteitskaart:
Rijksregisternummer:
Onderwijsinstelling:
Studierichting:
Laatst afgewerkte studiejaar:
Rijbewijs B behaald op:
Eerdere tewerkstelling als jobstudent bij:
Kennis in het gebruik van bosmaaier, grasmachine: ja/nee (schrappen wat niet past)
 
Gelieve een uittreksel uit het strafregister bij je kandidatuur te voegen!  
 
Kandidaturen moeten ons bereiken ten laatste maandag 8 juni 2020.