De Scherpstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag

Op maandag 28 september 2020 starten de onderhoudswerken in de Scherpstraat en dit in samenwerking met Haviland intercommunale.  De huidige asfalt wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangebracht. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 2 oktober 2020, dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
 
De werken zullen 5 dagen in beslag nemen en worden opgedeeld in 2 fases:
-        Een eerste fase (28-29 september) betreft de uitbraak van de huidige asfalt.
-        De tweede fase (30 september – 2 oktober) betreft het aanbrengen van een kleeflaag, een onderlaag asfalt en een toplaag asfalt.
 
Om de werken en het verkeer in veilige banen te leiden, worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

-        Gemotoriseerd verkeer
o  De Scherpstraat is volledig afgesloten. De zijstraten Imbeekstraat, Boesmolenstraat, Lorenstraat en Groeneboom zijn niet bereikbaar langs de kant van de Scherpstraat.
Groeneboom wordt toegankelijk gehouden door het tijdelijk verwijderen van de versperring op het kruispunt met Hernekouter.
o  Een omleiding wordt ingelegd in beide richtingen langs de route: Plaats (Tollembeek), N272, N255 en N269.

-       
Voetgangers en fietsers
o  Het trottoir in de Scherpstraat blijft toegankelijk. Fietsers stappen af en kunnen van het trottoir gebruik maken. Voorzichtigheid bij het passeren van de werfzone is geboden.

-       
Openbaar vervoer
o  Het station van Herne blijft bereikbaar.
o  Busreizigers van de lijn 161 Geraardsbergen/Leerbeek ondervinden hinder. Een aantal haltes worden niet bediend: Stationsstraat, Groeneboom, Imbeekstraat.
Busreizigers raadplegen de website van De Lijn voor actuele informatie over tijdelijke haltes en omleidingen.

Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 2 oktober 2020, dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
 
Het gemeentebestuur hoopt op uw begrip en excuseert zich voor eventuele ongemakken.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Schepen van openbare werken: Lieven Snoeks, 0476 90 66 79, lieven.snoeks@herne.be
Dienst openbare werken: Xan De Maesschalck, 02 397 11 78, xan.demaesschalck@herne.be