Politiebesluit gouverneur: bijkomende verplichtingen van 4 november 2020 met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten

Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 29 oktober 2020 houdende de verplichting een mondmasker bij zich te hebben en te dragen en heft het politiebesluit van 14 oktober 2020 houdende sluiting van kantines op.