Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |
Heropening van de niet-essentiële handelszaken

Heropening van de niet-essentiële handelszakenlees meer

Met de heropening van de niet-essentiële handelszaken op 1 december, werden enkele veiligheidsmaatregelen aangekondigd voor de handelaars en het clienteel.

Werken aan het platteland … met een lokale voedselhub!  

Werken aan het platteland … met een lokale voedselhub!  lees meer

In Herne werken we aan een knooppunt rond gezonde, duurzame en lokale voeding. Deze ’food hub‘ zal onderdak vinden in een bijgebouw van ons Gemeenschapscentrum Dominicanessenklooster. Er worden tal van activiteiten voorzien die alle gericht zijn op ontmoeting van mensen -van alle slag- op basis van gezonde en duurzame voeding, in het bijzonder op basis van producten van de lokale korte keten.

Drie nieuwe afvalzakken in Herne vanaf 1 januari, één duurzame toekomst

Drie nieuwe afvalzakken in Herne vanaf 1 januari, één duurzame toekomstlees meer

- een uniforme restafvalzak
- een vernieuwde en uitgebreide PMD-zak én
- een uniforme gft-zak.
Lees er alles over in de ID-krant, de afvalkrant van Intradura, die vorige week in je brievenbus viel!

Mentaal sterk blijven?… Checkcheckcheck jezelf!

Mentaal sterk blijven?… Checkcheckcheck jezelf!lees meer

COVID-19 heeft onze samenleving nog altijd in zijn greep. Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld. Samen moeten we ervoor zorgen dat we gezond blijven. maar dat is meer dan ’niet ziek zijn‘: ons lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden spelen allemaal een rol.

Gemeenteraad vanavond volgen via YouTube?  Dat kan.

Gemeenteraad vanavond volgen via YouTube?  Dat kan.lees meer

𝐕𝐨𝐨𝐫𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐧 𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐝 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞. Afspraak 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐯𝐨𝐧𝐝 𝐨𝐦 𝟐𝟎𝐮 via https://www.youtube.com/watch?v=9UuB09LL90I

Onbevaarbare waterlopen van 2<sup>e </sup>categorie: uitvoering oppervlakkige ruimingswerken

Onbevaarbare waterlopen van 2e categorie: uitvoering oppervlakkige ruimingswerkenlees meer

In de periode van 1 december 2020 tot 15 maart 2021 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Opheffing captatieverbod

Opheffing captatieverbodlees meer

In augustus is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV.

De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020.

Besluit verbod vuurwerk

Besluit verbod vuurwerklees meer

Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen heeft de Minister van Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse gouverneurs gevraagd om een verbod in te stellen voor het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande, dit om de coherentie over het Vlaamse grondgebied te bewaken.

Dit verbod geldt zowel op privaat als publiek domein voor de periode van 20 november 2020 tot en met 17 januari 2021.

Collectieve sanering van oude stookolietanks

Collectieve sanering van oude stookolietankslees meer

Gemeente Herne neemt deel aan een "tankslag". Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buiten gebruik gestelde stookolietanks te verwijderen.
De eerste aanmeldingsronde werd afgesloten op 31 oktober 2020.
Heb je toch nog een mazouttank die je niet meer gebruikt en wil laten saneren dan kan je dit nog altijd doorgeven.

Asbest naar het recyclagepark brengen vanaf 1/1

Asbest naar het recyclagepark brengen vanaf 1/1lees meer

Asbest dat wordt aangeleverd op het recyclagepark, moet vanaf 2021 verpakt worden in transparante, plastic folie.

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor een administratief medewerker (m/v/x) voor de financiële dienst 

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor een administratief medewerker (m/v/x) voor de financiële dienst lees meer

Werk je graag met cijfers en zie je boekhoudkundig werk als een uitdaging? Blink je uit in zorgvuldig administratief werk? Dan is deze job iets voor jou!
Onder leiding van de financieel directeur sta je als administratief medewerker van de financiële dienst in voor de administratieve ondersteuning van de dienst en van de hele organisatie bij het correct uitvoeren en opvolgen van het financiële proces. Ook verricht je boekhoudkundig werk in verschillende softwarepakketten.

Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheerlees meer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen.
In Herne zal dit vooral op de Geraardsbergsesteenweg en kruising Ninoofsesteenweg/Scheibeek zijn.
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Valentijn uitstap 55+:  Musical DAENS 

Valentijn uitstap 55+:  Musical DAENS lees meer

Op zondag 14 februari 2021 organiseert het gemeentebestuur voor 55+ een uitstap naar de musical DAENS in het Pop-up Theater te Puurs.
Interesse?  Inschrijven verplicht en kan tot 31 december 2020 via een inschrijvingsstrookje.
Kostprijs?   €55 per persoon, bus inbegrepen.

<span>Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn</span>

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijnlees meer

Van 16 tem 22 november is het weer de 'Week van het alcoholisme'.

AA Vlaanderen wil van deze gelegenheid gebruik maken om aandacht te vestigen op de oplossing die AA Vlaanderen aan de nog noodlijdende alcoholist kan bieden.

Ruil je oude gsm in voor nieuw bos in het Pajottenland!

Ruil je oude gsm in voor nieuw bos in het Pajottenland!lees meer

Heb je ook nog ergens een oude gsm, tablet of laptop liggen én wil je graag meer bos in de regio? Dan komt dit goed uit, want onze gemeente neemt deel aan het gsm-inzamelproject ’Meer bos voor iedereen‘. Vanaf vandaag vind je in Herne ( recyclagepark, bibliotheek, De Bloesem en GBS De Regenboog) een inzamelbox waarin je jouw afgedankte gsm , lader of tablet kunt deponeren. Deze wordt ingeruild voor een nieuwe boom in het Pajottenland. Hoe meer gsm‘s we verzamelen, hoe meer bomen in ons Pajottenland! Mooi toch?

OPLEIDING BURENBEMIDDELING VOOR (VRIJWILLIGE) BEMIDDELAARS

OPLEIDING BURENBEMIDDELING VOOR (VRIJWILLIGE) BEMIDDELAARSlees meer

Voel jij je geroepen om de 6-daagse opleiding ot vrijwillige burenbemiddelaar te volgen? Wil jij een persoonlijke bijdrage leveren aan een beter samenleven?
Als burenbemiddelaar luister je naar de bekommernissen van elk van de buren en begeleid je het gezamenlijk gesprek.
Dien je aanvraag in ...

Ophokplicht voor pluimvee vanaf 15 november 2020 

Ophokplicht voor pluimvee vanaf 15 november 2020 lees meer

Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels :
Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels.
Vanaf zondag 15 november 2020 zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.

OPROEP JEUGDRAAD - ONAFHANKELIJKE JEUGD

OPROEP JEUGDRAAD - ONAFHANKELIJKE JEUGDlees meer

De jeugdraad van Herne komt meerdere keren per jaar samen om adviezen te verstrekken aan het college van burgemeester en schepenen, te brainstormen over activiteiten, …

Woon je in Herne? Lever je een aantoonbare bijdrage aan het jeugdwerk? Ben je minstens 15 jaar oud en maximum 30 jaar oud? Oefen je geen politiek mandaat uit?  Beantwoord je aan al deze vragen en heb je zin om deel uit te maken van de jeugdraad? Stel je dan kandidaat voor 22 november 2020 via jeugd@herne.be met vermelding van je naam, voornaam, adres, leeftijd, gsm nummer,…

Platform omgeving richt 4 nieuwe werkgroepen op voor alle inwoners van Herne

Platform omgeving richt 4 nieuwe werkgroepen op voor alle inwoners van Hernelees meer

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur kregen de gemeenteraden de opdracht om een beleid uit te werken rond ’burgerparticipatie‘. Als resultaat heeft Herne 3 adviesraden opgericht, nl. de platformen omgeving, vrije tijd en welzijn.
Eind oktober besliste het platform omgeving om 4 werkgroepen op te richten die open staan voor alle inwoners van Herne. Interesse? Lees meer. Inschrijven kan tot 30 november 2020.

Confortabel en betaalbaar wonen?  SVK Webra vzw is daarvoor een belangrijke partner.

Confortabel en betaalbaar wonen?  SVK Webra vzw is daarvoor een belangrijke partner.lees meer

Het is aangenaam wonen in Herne! Geen wonder dat de vraag naar comfortabele en betaalbare huurwoningen toeneemt.
De gemeente Herne wil hier op inzetten. Het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant (SVK Webra vzw) is daarvoor een belangrijke partner. Webra streeft ernaar dat iedereen in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid over een woning van goede kwaliteit beschikt. Webra huurt woningen van privéeigenaars voor een termijn van 9 jaar, ondersteunt de eigenaar bij het renoveren van de woning (indien nodig) en verhuurt de woning dan door aan een redelijke huurprijs.

Gemeente- en OCMW diensten, recyclagepark en bibliotheek gesloten op woensdag 11 november

Gemeente- en OCMW diensten, recyclagepark en bibliotheek gesloten op woensdag 11 novemberlees meer

Op woensdag 11 november zijn onze gemeente- en OCMW diensten gesloten. We verwelkomen jullie graag OP AFSPRAAK terug op donderdag 12 november.
Ook het recyclagepark en de bibliotheek zijn gesloten op woensdag 11 november.

Orgaandonatie

Orgaandonatielees meer

Doe de deal van je leven en red levens vanuit je zetel!
Sinds 1 juli kan je je, door een simpele muisklik, online registreren als orgaandonor via www.mijngezondheid.be.

De regiobib start met Online Smart Cafés

De regiobib start met Online Smart Caféslees meer

De regiobib Pajottenland & Zennevallei start vanaf 15 november met maandelijkse Online Smart Cafés in samenwerking met Archeduc – Vormingplus Halle-Vilvoorde.

De Smart Cafés zijn al jaren een vaste waarde in de bibliotheken in onze regio. De deelnemers gaan er samen aan de slag met hun tablet of smartphone. Het is een gezellig en leerrijk moment waarbij een ervaren begeleider klaar staat om te antwoorden op vragen. Tijdens elke sessie staat een bepaald onderwerp centraal.

Deze maand start de regiobib, met de ondersteuning van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei en Archeduc, met een online variant. Het concept blijft hetzelfde, met één groot verschil: je hoeft je huis niet uit!

<h1>Energiehuis 3Wplus zet je op weg naar duurzamere woning</h1>

Energiehuis 3Wplus zet je op weg naar duurzamere woning

lees meer

Energiehuis 3Wplus is er voor iedereen in Halle-Vilvoorde die duurzaam en energiezuinig wil bouwen of verbouwen. Twee gezinnen getuigen hoe zij de nodige ondersteuning kregen om hun project tot een goed einde te brengen.

De Watergroep: Digitale facturatie, ook op jouw lijf geschreven

De Watergroep: Digitale facturatie, ook op jouw lijf geschrevenlees meer

Uit onderzoek van De Watergroep blijkt dat we onze (water)facturen nog graag op papier ontvangen. Waarom blijven we halsstarrig vasthouden aan papieren facturen in dit digitale tijdperk?

Politiebesluit gouverneur: bijkomende verplichtingen van 4 november 2020 met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteiten

Politiebesluit gouverneur: bijkomende verplichtingen van 4 november 2020 met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactiviteitenlees meer

Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 29 oktober 2020 houdende de verplichting een mondmasker bij zich te hebben en te dragen en heft het politiebesluit van 14 oktober 2020 houdende sluiting van kantines op.

Nutswerken Fluvius, Proximus en De Watergroep Lorengstraat - Stationsomgeving

Nutswerken Fluvius, Proximus en De Watergroep Lorengstraat - Stationsomgevinglees meer

Vanaf donderdag 12 november tot en met vrijdag 11 december zal Fluvius nieuwe leidingen aanleggen tussen de Lorengdreef en het kruispunt Stationsstraat-Kouterstraat-Lorengstraat. De Watergroep en Proximus maken van de gelegenheid gebruik om op hetzelfde ogenblik werken uit te voeren aan hun netwerken.
Deze synergie zorgt voor een kostenefficiëntere aanpak en resulteert in minder (verkeers)hinder.

<span>Kruip in je pen!</span>

Kruip in je pen!lees meer

Ieder jaar vieren we de laatste donderdag van januari Gedichtendag in Herne. Dit jaar willen we de zelfgeschreven gedichten van inwoners uit Herne en omgeving extra in de kijker zetten! Wie geïnspireerd is door het thema 'samen' en graag in zijn pen kruipt, mag zijn zelfgeschreven gedicht van maximaal 4 strofen van ongeveer 4 regels voor 1 december bezorgen aan nelly.wyns@herne.be.

<span>Maak gebruik van tweestapsverificatie!</span>

Maak gebruik van tweestapsverificatie!lees meer

Zwakke wachtwoorden zoals ’12345‘, ’azerty‘ of naam en geboortejaar worden nog te vaak gebruikt. Zulke wachtwoorden zijn niet veilig en makkelijk te hacken.
Bescherm daarom je account met tweestapsverificatie. Dit is een eenvoudige oplossing om je account beter te beveiligen en maakt het de cybercriminelen een pak lastiger om toegang te krijgen tot je account.

<span>Nationale actie ‘1 dag niet’ – 19 tot 25 oktober 2020</span>

Nationale actie ‘1 dag niet’ – 19 tot 25 oktober 2020lees meer

Dit jaar wordt voor de zevende keer op rij de nationale actie "1 dag niet" tijdens de week van 19 tot 25 oktober 2020 georganiseerd. Het doel van deze actie is jou als burger te sensibiliseren voor het belang van inbraakpreventie en je aan te zetten om je woning beter te beveiligen. Door eenvoudige maatregelen kan je inbrekers afschrikken.

Politiebesluit seizoenarbeid en corona van 9 oktober 2020

Politiebesluit seizoenarbeid en corona van 9 oktober 2020lees meer

Een nieuw politiebesluit over seizoenarbeiders werd opgemaakt. Dit besluit vervangt het besluit van 19 augustus 2020.

Het betreft voornamelijk een actualisering op basis van de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het is tevens een verlenging van het vorige besluit tot eind november.
Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met de andere Vlaamse provincies, alsook met de betrokken sector.

<span>Burgerbusje rijdt opnieuw naar de markten in Ninove en Edingen vanaf 14 oktober</span>

Burgerbusje rijdt opnieuw naar de markten in Ninove en Edingen vanaf 14 oktoberlees meer

Vanaf 14 oktober 2020 zet het OCMW opnieuw het burgerbusje in met wekelijkse ritten naar de markt van Edingen of Ninove.
Om de beurt wordt er wekelijks gereden naar de markt in Edingen op woensdag of naar de markt in Ninove op dinsdag.

Kostprijs:
markt Edingen: 1 euro p/p
markt Ninove: 2 euro p/p

Inschrijvingen verplicht, telkens vóór vrijdag 12 uur.
Bel Nancy Van den Eynde of Valentina Khamraeva op 02 397 00 00.

KEN OF BEN JIJ IEMAND DIE THUIS ZORGT VOOR EEN VOLWASSEN, ...

KEN OF BEN JIJ IEMAND DIE THUIS ZORGT VOOR EEN VOLWASSEN, ...lees meer

KEN OF BEN JIJ IEMAND DIE THUIS ZORGT VOOR EEN VOLWASSEN
BROER, ZUS, NEEF, NICHT, OOM, TANTE, KLEINKIND OF KENNIS
MET EEN HANDICAP OF PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK?

Dan heb je veel kans recht op ondersteuning én een vergoeding via de dienst voor Pleegzorg.

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022–2027

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022–2027lees meer

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.