aanvullende verkeersreglementen

De Koning stelt de algemene reglementen vast betreffende de politie over het verkeer op de wegen van voetgangers, van middelen van vervoer te land en dieren, alsmede van de middelen van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken.

Aanvullend kunnen de gemeenteraden reglementen vaststellen betreffende de op het grondgebied van hun gemeente gelegen openbare wegen. Aanvullende reglementen kunnen opgesteld worden voor het regelen van een permanente of periodieke toestand die een gebod of een verbod instelt of opheft.

Voor maatregelen die voorbijgaande, plotse of gelegenheidstoestanden regelen, worden geen aanvullende reglementen vastgesteld. Deze maatregelen worden genomen door de gemeenteoverheden bij politieverordening op grond van artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Hieronder kunt u doorklikken op de aanvullende verkeersreglementen zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van rijbaankussens  binnen de bebouwde kom in de Markstraat en de Geraardsbergsestraat te 1541  Sint-Pieters-Kapelle, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2011

Aanvullend verkeersregelement plaatsing verkeersdrempels Lindestraat, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2011

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van een zonale tonnagebeperking (7,5 ton) in de Hollestraat tussen de Ninoofsesteenweg en de Vollezelestraat, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2011

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van een bord D3a met  onderbord Type 1a "50m" in de Manhovestraat te 1541 Sint-Pieters-Kapelle, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21 december 2011

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren zonale  tonnagebeperking (7,5ton) in de Lorengstraat te Herne, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2012.

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van  verdrijvingsvlakken ter hoogte van de toegangen van de bedrijven gelegen te  Scheibeekstraat 22, 26 en 28 te 1540 Herne, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2012

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van de borden E1 met  onderborden Type Xa, X2 en Xd in de Hernekouter te 1540 Herne, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2012

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van een  tonnagebeperking (3,5 ton) ingevolge werken aansluiting ùn285 met A8, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2012

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende invoeren zonale   snelheidsbeperking  in bepaalde woonwijken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2012

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van 2 rijbaankussens  in de Moerstraat te 1540 Herne, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2013

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de  snelheidsbeperking in de Rendries, goedgekeurd door de gemeennteraad in zitting van 27 november 2013

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de aanleg van een parkeerplaats  voor personen met een handicap op de Ninoofsesteenweg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2013

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de uitbreiding van de zonale  snelheidsbeperking 30 km/u in de Kapellestraat - Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2015

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de uitbreiding van de zonale  snelheidsbeperking 50 km/u in de Breemstraat - Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2015

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een zebrapad  aan de Hernekouter en Oude Stationsstraat, ter hoogte van het kruispunt met de  Stationsstraat – Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2015

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een zebrapad  aan de Kapellestraat, ter hoogte van de Ninoofsesteenweg - Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2015

Aanvullend gemeentelijk verkeersreglement betreffende aanleggen rijbaankussens Groenstraat - Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2015

Gemeentelijk aanvullend reglement Markstraat - wegversmalling - Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2015

Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het verbod tot toegang van bromfietsen op de voetweg gelegen langs de Frans Minnaertstraat, Hernekouter en Groeneboom - Goedkeuring, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2015

Gemeentelijk aanvullend reglement Frans Minnaertstraat -Voorrangsregeling - Goedkeuring - goedgekeurd door de gemeenteraad in zittng van 25 februari 2015