het overlijden - vaststelling en aangifte

Indien er in je naaste omgeving iemand overlijdt, dan dien je onmiddellijk een geneesheer te verwittigen, die het overlijden vaststelt. Bij voorkeur verwittig je hiervoor de huisarts.

Aangifte van overlijden.

In praktijk is het meestal de begrafenisondernemer, die alle formaliteiten voor de aangifte vervult. Je kan natuurlijk deze formaliteiten ook zelf vervullen.

Het overlijden moet aangegeven worden op de afdeling burgerzaken, dienst burgerlijke stand, van de gemeente waar de persoon overleden is.
De aangifte gebeurt zo snel mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient immers toestemming te geven voor begrafenis of crematie.


Bij de aangifte neem je volgende documenten mee:
- het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer, die het
overlijden heeft vastgesteld.
- de identiteitskaart van de overledene
- het rijbewijs van de overledene
- het huwelijksboekje
- de identiteitskaart van de aangever
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van overlijden. Van deze overlijdensakte kan je verschillende uittreksels vragen. Deze zijn dikwijls noodzakelijk bij administratieve formaliteiten.informatie over aangifte overlijden en de begrafenis

Gemeentebestuur Herne
Afdeling burgerlijke stand
Ingrid Matthijs
Centrum 17
1540 Herne
Telefoon: 02 397 11 59
Fax: 02 397 11 68
e-mail: ingrid.matthijs@herne.be