Actieplan asbestafbouw goedgekeurd !

Vorig jaar werd het finale beleid rond het Actieplan Asbestafbouw goedgekeurd. Op die manier wil de Vlaamse regering, Vlaanderen 'asbestveilig' maken, tegen uiterlijk 2040.
Om de burgers goed te infomeren werd een aparte informatieve website opgericht, Asbestinfo.eu
Op deze site vind je een antwoord op veelgestelde vragen i.v.m. asbest.