GR 2015-12-30

Uitnodiging en agenda

Gelieve hierbij de uitnodiging en de agenda te vinden van de gemeenteraad.

Ontwerpnotulen

Gelieve hierbij de ontwerpbesluiten te vinden.

Ontwerpnotulen vorige vergadering

Gelieve hierbij de ontwerpnotulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad te vinden.

Toegevoegde punten

Nog niet beschikbaar.

Schriftelijke vragen

Nog niet beschikbaar.