studietoelagen

Elk jaar worden er toelagen gegeven aan jongeren uit gezinnen die een financieel steuntje kunnen gebruiken.
Deze toelagen zijn een financiële hulp bij een studie in het secundair en hoger onderwijs.

U vindt er alles over op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer info staat ook vermeld in de gratis infobrochures Studietoelagen secundair onderwijs en Studiefinanciering hoger onderwijs.

Deze zijn te verkrijgen:
- op het schoolsecretariaat
- via 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse overheid
- op de downloadpagina van de Vlaamse Gemeenschap.


Wanneer aanvragen

De aanvraag voor het schooljaar of academiejaar moet ten laatste op 30 juni van het schooljaar ingediend zijn.

Informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Studietoelagen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel