Algemeen Directeur

Ann Naert
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 52
02 397 11 68 (fax)

De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de gemeente- en OCMW-diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Ze staat ook in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en voor de interne controle op de werking van de diensten.
Zij ondersteunt de gemeente- en OCMW diensten bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en bij het verzekeren van een adequate dienstverlening aan de bevolking.
Een belangrijke taak is de voorbereiding van de dossiers die in de vergaderingen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad en het vast bureau behandeld worden.
De Algemeen directeur maakt, als adviseur en als niet-stemgerechtigd lid, deel uit van deze raden en woont deze vergaderingen bij. Zij staat tevens in voor de notulering ervan.
Samen met de burgemeester of de voorzitter ondertekent de Algemeen directeur de officiële documenten en de brieven van het gemeente- en OCMW-bestuur.