Bijzonder comité sociale dienst

Berekening zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst.
Ingevolge de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ging de algemeen directeur over tot de berekening van het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst dat aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomt,
 
Het resultaat van de berekening ziet er als volgt uit:


Aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst exclusief de voorzitter

CD&V

5

KWADRANT Plus

1