Stedenbouwkundige attesten

Stedenbouwkundig attest 1


Wat?
Wil je graag schriftelijk weten of je op een stuk grond mag bouwen, dan kan je een 'stedenbouwkundig attest nummer 1' aanvragen.

Dit attest deelt u de bestemming van de grond mee volgens het gewestplan en andere plannen van aanleg.

Het stedenbouwkundig attest nummer 1 geeft aan wat de bestemming van het perceel in kwestie is. Het bepaalt of het perceel al dan niet in een verkaveling en/of bijzonder plan van aanleg is gelegen. Het verschaft ook de inlichtingen m.b.t. de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften.

Hoe aanvragen?
Op de dienst grondgebiedzaken, afdeling stedenbouw, kan je de nodige aanvraagformulieren bekomen.
Je kan deze ook downloaden op de site van ruitemlijke ordening.

Stedenbouwkundig attest 2


Wat?
Heb je reeds concrete bouwplannen maar wil je - alvorens een architect aan te stellen - weten of deze wel gerealiseerd kunnen worden, dan kan je een 'stedenbouwkundig attest nummer 2' aanvragen. Je dient hierbij een schetsontwerp in.
Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond jouw droomhuis kan realiseren.

Hoe aanvragen?
Op de dienst grondgebiedzaken, afdeling stedenbouw, kan je de nodige aanvraagformulieren bekomen.
Je kan deze ook downloaden op de site van ruimtelijke ordening.

Indien u meer informatie wenst over bovenstaande onderwerpen kan u terecht bij de één van de medewerkers van de dienst stedenbouw.


Dienst grondgebiedzaken
afdeling stedenbouw
Centrum 17
1540 Herne
Tel. 02 397 11 56
Fax 02 397 11 68


Josse Duran

Cali Guillaume

Meer informatie
ruimtelijke ordening