pajottenland +

plattelandsontwikkeling

Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen en de OCMW's van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en 24 (socio-culturele, economische en ecologische) verenigingen die in de streek actief zijn.

Pajottenland+ ontstond in het kader van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+. Op basis van het ontwikkelingsplan dat Pajottenland+ in juli 2002 indiende, werd het Pajottenland eind december van dat jaar erkend als één van de vijf Vlaamse Leader+ gebieden (naast het Brugs Ommeland, Midden-Maasland, het Meetjesland en de Antwerpse Kempen). Tot midden 2008 werden projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing gesubsidieerd voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. De helft van deze middelen komt uit Europa, de andere helft van de Vlaamse gemeenschap. Vanaf 2008 tot 2015 is er terug een bedrag van 1.4 miljoen euro voorzien om nieuwe projecten te subsidiëren.


Leader+

Leader staat voor... Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
Leader+ (2000 - 2006) is, na Leader I en Leader II, nu al het derde communautair initiatief van de Europese Commissie inzake plattelandsontwikkeling. Het wil plattelandsactoren aanzetten om na te denken over het potentieel van hun gebied en hen ondersteunen in de realisatie van geïntegreerde en innovatieve projecten. Het is opgebouwd rond drie onderdelen:

- gebiedsgebonden, geïntegreerde strategieën voor plattelandsontwikkeling met een experimenteel karakter. Binnen dit onderdeel wordt steun gegeven aan gebieden die een geïntegreerde ontwikkelingsstrategie wensen uit te voeren vanuit een representatief partnerschap en toegespitst op een thema dat kenmerkend is voor de identiteit van het betrokken gebied.
- samenwerking tussen plattelandsgebieden
- netwerkvorming

Meer info vind je op www.leadervlaanderen.be.


een meerwaarde voor het Pajottenland


Pajottenland+ bracht een samenvattende brochure uit 'Een meerwaarde voor het Pajottenland'. In deze brochure worden alle realisaties van Leader+ van 2000 tot 2006 opgesomd en toegelicht. Deze brochure is verkrijgbaar op het gemeentehuis.


contactgegevens


Pajottenland +
Molenstraat 26
1760 Roosdaal
Tel. +32.54500245
Fax: +32.54500245
pajottenlandplus@pajottenland.be
jos.huwaert@pajottenland.be
www.pajottenland.be