College van burgemeester en schepenen

2019-2024


Het college van burgemeester en schepenen telt zes leden:

- Kris Poelaert, burgemeester

- Lieven Snoeks, eerste schepen

- Carina Ricour, tweede schepen

- Lieven Vandenneucker, derde schepen

- Sandra Dero, toegevoegde schepen

Naast deze 5 leden woont de Algemeen Directeur, Ann Naert, de vergaderingen van het college bij.