seniorengids Herne

voorwoord

De seniorengids moet ertoe bijdragen, U te informeren over zaken die voor uw leeftijdsgroep van belang kunnen zijn. U zal vaststellen, indien U de gids aandachtig doorneemt dat het om de meest ruime informatie gaat en wij zijn ervan overtuigd dat U zaken zult vernemen waarvan U niet op de hoogte was.

De infogids gaat met zijn tijd mee. We zijn er ons van bewust dat de inhoud van de infogids op regelmatige wijze dient aangepast te worden. Vandaar dat deze gids in eigen beheer wordt uitgegeven.
Wij hopen in ieder geval dat deze gids door een groot aantal senioren zal geraadpleegd worden.

Mocht U in verband met actualisering nog suggesties, tips of vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de seniorenraad of de gemeente. Wij staan steeds voor U klaar.

Je kan de seniorengids binnenkort hier downloaden.

Hier vindt u alle info over het OCMW, handelaars en nuttige telefoonnummers.