Toegangskaart recyclagepark


Om de identiteitscontrole op het recyclagepark vlotter te laten verlopen en een juistere tarifering volgens het principe “ de vervuiler betaalt” mogelijk te maken, werd het park geautomatiseerd. Het park dat voortaan “recyclagepark” zal genoemd worden werd uitgerust met een systeem dat automatisch de toegangscontrole, de weging en de betaling regelt.

Een flyer  met alle nuttige informatie.

Wat voor zelfstandigen ?

Wie als zelfstandige, op naam van zijn firma of zaak, toegang wenst te krijgen tot het recyclagepark moet hiervoor een badge aanvragen op het gemeentehuis. Deze badge kost € 5,00. Deze nieuwe werkwijze laat toe dat u bij de betaling op het recylagepark onmiddellijk een betalingsbewijs, op naam van uw firma, ontvangt.

Wat met de groenkaarten ?

Wie bij de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark nog een restwaarde heeft op de huidige groenkaart, kan deze laten overzetten in het nieuwe systeem. Je kan hiervoor met de knipkaart langsgaan op het gemeentehuis, bij de dienst Bevolking, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 


Waar kan ik terecht?

Gemeentehuis Herne
Milieudienst - Dienst grondgebiedzaken
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59