Personen met handicap - aanvraag om tegemoetkoming

Wat?

Ben je ten gevolge van een handicap niet in staat om in je levensonderhoud te voorzien, dan kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Je moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wie?

Via de portaal site van de sociale zekerheid wordt het aanvraagformulier ingevuld en automatisch verstuurd.
Je dient je hiervoor te wenden op het gemeentehuis tot de dienst bevolking waar ze dit formulier voor jou invullen.

Kan je onmogeijk zelf komen, dan kan je aan iemand anders (een meerderjarige) een getekende volmacht geven zodat hij jou kan vertegenwoordigen.
Als je een wettelijke vertegenwoordiger hebt, d.w.z. een voogd of een voorlopig bewindvoerder, dan moet de aanvraag worden ingediend door deze persoon. Een kopie van de akte waarin deze regeling bepaald is, moet worden bijgevoegd.

In geen geval mag de aanvraag telefonisch of per brief worden ingediend.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart


Tevens moet er goed gespecifieerd worden wat je nodig hebt.

Hoeveel kost het?

De aanvraag is gratis.

Waar kan ik terecht?

Via de portaal site van de sociale zekerheid wordt het aanvraagformulier ingevuld en automatisch verstuurd.
Je dient je hiervoor te wenden op het gemeentehuis tot de dienst bevolking waar ze dit formulier voor jou invullen.

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking

Meer informatie

Sociale zekerheid

0800 98 799
tussen 8u30 en 13u