College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herne bestaat uit de burgemeester, vier schepenen, de OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college. De schepenen worden door de gemeenteraad gekozen uit en door de gemeenteraad.

Werking

Het college van burgemeester en schepenen is in het algemeen bevoegd voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Het bereidt de beslissingen van de gemeenteraad voor en voert ze uit. Het college heeft naast bevoegdheden bepaald in het gemeentedecreet en de bevoegdheden gedelegeerd door de gemeenteraad, ook taken die opgelegd worden door wettelijke en decretale bepalingen.
Om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden mogelijk te maken, voert het college een interne taakverdeling door onder zijn leden. Deze interne taakverdeling neemt niet weg dat alle aangelegenheden onderworpen blijven aan een collegiale beraadslaging en besluitvorming.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college bij en maakt de notulen op.

Mandaten

* Burgemeester Kris Poelaert 

   CD&V
   
   Bevoegdheden :  algemeen beleid, politie en veiligheid, mobiliteit, burgerlijke stand, kerkfabrieken, ICT, gemeentelijke  
   basisschool, plattelandsontwikkeling
       
   Contact :  
          Adres : Markstraat 17A
                     1541 Sint-Pieters-Kapelle
          Tel. : 02/397.11.51 (gemeentehuis)
                  02/396.02.11 (privé)
                  0475/475.003 (GSM)
          E-mail : kris.poelaert@herne.be
         
   Zitdag : Dinsdag van 19u tot 20u of na afspraak
        

 

* Eerste schepen Lieven Vandenneucker 

   CD&V
   
   Bevoegdheden : Openbare Werken, Landbouw, Milieu
       
   Contact :  
          Adres : Ninoofsesteenweg 1
                     1540 Herne
          Tel. : 02/396.00.61 (privé)
                  0496/85.65.61 (GSM)
          E-mail :lieven.vandenneucker@herne.be
         
   Zitdag : Na afspraak
        

 

* Tweede schepen Marie-Louse Devriese 

   CD&V
   
   Bevoegdheden : cultuur, onderwijs (met uitzondering van de gemeentelijke basisschool De Regenboog), senioren,      
   ontwikkelingssamenwerking, middenstand
       
   Contact :  
          Adres : Romeinsebaan 28
                     1540 Herne (Kokejane)
          Tel. : 02/396.23.98 (privé)
          E-mail :marielouise.devriese@herne.be
         
   Zitdag : dinsdag van 10u tot 11u
        

 

* Derde schepen Lieven Snoeks 

   CD&V
   
   Bevoegdheden : financiën, informatie, ruimtelijke ordening, integratie, personeel en organisatie
       
   Contact :  
          Adres : Brikstraat 14B
                     1541 Sint-Pieters-Kapelle
          Tel. : 02/396.07.10 (privé)
                  0476/90.66.79 (GSM)
          E-mail :lieven.snoeks@herne.be
         
   Zitdag : op afspraak
        

 

* Vierde schepen Patrick De Vos 

   CD&V
   
   Bevoegdheden : jeugd, sport, toerisme, feestelijkheden, autonoom gemeentebedrijf
       
   Contact :  
          Adres : Sint-Niklaasstraat 33
                     1540 Herfelingen
          Tel. : 054/56.66.77 (privé)
                  0473/51.86.91 (GSM)
          E-mail :patrick.devos@herne.be
         
   Zitdag : op afspraak
        

 

* OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen Carina Ricour 

   CD&V
   
   Bevoegdheden : OCMW, gezondheid, vrijwilligers, sociale zaken en welzijn
       
   Contact :  
          Adres : Van Cauwenberghelaan 21A
                     1540 Herne
          Tel. : 02/396.00.84 (privé)
          E-mail :carina.ricour@herne.be
         
   Zitdag : woensdag van 16u tot 17u in het OCMW-gebouw