Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van de burgers of van doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereidingen, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht. Deze hebben tot opdracht regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van adviesraden die in de gemeente werden opgericht.

Deze adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid en brengen niet bindende adviezen uit ten behoeve van de gemeenteraad.

In het linkermenu vindt u het overzicht van alle adviesraden in Herne.