Jacht

Is uw eigendom ingekleurd als jachtterrein, dan hoeft u niet direct te panikeren. In het verleden werden kleine percelen mee in het jachtterrein gekleurd om o.a. duidelijke zichtbare grenzen van jachtgebieden te creëren, maar dat wil daarom niet zeggen dat uw terrein bejaagd wordt.
 
Graag maken we jullie attent op enkele voordelen om uw terrein toch ingekleurd te laten als jachtterrein zonder dat het hierdoor effectief bejaagd wordt.
 
Als u geconfronteerd wordt met overlastsoorten zoals rechtbekken (Kraai, Ekster, Kauw, Vlaamse Gaai), konijnen, vossen, of door invasieve exoten (zoals Nijlgans, Halsbandparkiet,…) kan u zo gewenst beroep doen op de lokale jager om eventuele schade te voorkomen of te beperken. Als uw terrein niet ingekleurd is als jachtgebied, wordt het veel moeilijker om beroep te doen op een jager om deze te bestrijden.
 
Als u als eigenaar overgaat tot het uitkleuren van uw eigendom uit het jachtgebied, kan u anderzijds verantwoordelijk gesteld worden indien daardoor schade door wild of overlastsoorten bij de buren voorkomt.
 
De jachtplannen laten toe te weten te komen welke jager waar wild beheert. Heeft u een probleem van schade of vragen rond wildbeheer, dan kunt u de lokale jager aanspreken. Wendt u tot de gemeente, Hubertus Vereniging Vlaanderen of ineens tot de lokale Wildbeheerseenheid indien u uw lokale jager zoekt. Hier kunt u alvast terecht voor verdere informatie: https://hvv.be/info/jachtplannen/