Pensioenaanvraag

Wat?

Voor je pensioenaanvraag kan je terecht bij de dienst bevolking. Het aanvraagformulier wordt ingevuld en verstuurd naar de federale overheidsdienst.
Deze dienst berekent hoeveel pensioen je zal krijgen en brengt je hiervan op de hoogte.
Op dat moment heb je nog de keuze : je bevestigt je pensioenaanvraag of je vraagt uitstel.

Wie?

Werknemers kunnen ten vroegste één jaar vóór ze op pensioen wensen te gaan hun aanvraag indienen (dus ten vroegste vanaf de 59ste verjaardag).

Voor zelfstandigen gebeurt de toekenning van het pensioen automatisch.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart

Correcte data omtrent de verschillende beroepsactiviteiten.

Waar kan ik terecht?

Via de portaal site van de sociale zekerheid wordt het aanvraagformulier ingevuld en automatisch verstuurd.
Je dient je hiervoor te wenden op het gemeentehuis tot de dienst bevolking waar ze dit formulier voor jou invullen.

Dienst bevolking
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking

Zelfstandingen kunnen elke 3e dinsdag van de maand in Galmaarden terecht tussen 9u en 12u.

Voorlopige pensioenberekening

Een voorlopige pensioenberekening kan gebeuren vanaf 55jaar. U kan de aanvraagformulieren bekomen op de dienst bevolking of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Een aanvraag "voorlopige pensioenberekening" is geen pensioenaanvraag!