geoloket 'water'

provinciaal geoloket ‘water’


De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een geoloket ‘water’ met digitale informatie over waterlopen en waterbeleid. Tot op heden is de atlas van de waterlopen nog steeds het enige wettelijke referentiedocument van de waterlopen. Hij bestaat uit kalken, ingebonden kaartbladen en tabellenboekjes, die enkel in het gemeentehuis en bij de provincie geraadpleegd kunnen worden.

Nu heeft de provincie Vlaams-Brabant een geoloket ‘water’ uitgewerkt, waarin gemeentebesturen en inwoners dezelfde informatie op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier kunnen raadplegen. Om dit mogelijk te maken hebben, is de ‘papieren’ versie volledig ingescand, wat een investering van 130.000 euro bedroeg. Het toegankelijk geoloket is te vinden op http://gdi.vlaamsbrabant.be/atlaswaterlopen. Voor verdere info kan u terecht op waterlopen@vlaamsbrabant.be of 016 26 75 02.