parkeerkaart voor personen met een handicap

formulieren

De formulieren zijn te verkrijgen op de gemeente bij Patrick Somers.
Dienst bevolking – tel: 02 397 11 57

De gemeentelijke ambtenaar geeft je een blauw formulier dat u moet invullen met zwarte kogelpen en waarop je een pasfoto kleeft. Je krijgt tevens een medisch formulier 3+4 bezorgd–; indien u een ernstige gezichts- en/of gehoorhandicap heeft, ontvang je eveneens het/de medische formulier(en) 5 en/of 6.

Indien je een erkende oorlogsinvalide of burgerlijke oorlogsinvalide bent, volstaat het om een blauwe aanvraagformulier op te sturen naar:
- voor de oorlogsinvaliden (militairen en gelijkgestelden) en voor militaire invaliden in vredestijd: de Administratie der Pensioenen, Victor Hortaplein 40 bus 30 te 1600 Brussel–;;
- voor de burgerlijke oorlogsinvaliden: de FOD Sociale zekerheid, Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, Luchtscheepvaartsquare 31 te 1070 Brussel.

In andere gevallen, wanneer je niet aan de hand van een attest van de DOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap of een attest van een andere gerechtelijke of administratieve overheid kan bewijzen dat je voldoet aan één van de toekenningsvoorwaarden onder punt 2, moet je het medisch formulier 3+4 laten invullen door je behandelende arts.


FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap
Dienst Attesten
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel