Parkeerkaart

Wat?

Deze kaart geeft de persoon met een handicap :
- de toelating om voor een onbeperkte duur te parkeren op plaatsen waar normaal voor een beperkte duur mag worden geparkeerd (mits een parkeerschijf of betalend aan een parkeermeter);
- te parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden voor personen met een handicap
- meestal gratis te parkeren op plaatsen van de NMBS, rond het station.

De kaart is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer de persoon met een handicap de wagen bestuurt of ermee vervoerd wordt.

Wie?

Personen met een handicap, inwoner van Herne
- die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van tenminste 80%;
- van wie de gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
- die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt;
- die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;
- die burgerlijke en militaire oorlogsinvalide zijn met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Wat moet ik meebrengen?

identiteitskaart

Hoeveel kost het?

De aanvraag voor een parkeerkaart is gratis.

Waar kan ik terecht?

Via de portaal site van de sociale zekerheid wordt het aanvraagformulier ingevuld en automatisch verstuurd.
Je dient je hiervoor te wenden op het gemeentehuis tot de dienst bevolking waar ze dit formulier voor jou invullen.

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking