verenigingen herne solidair

logo Herne solidairIn de ontwikkelings- en samenwerkingsraad 'Herne Solidair' zetelen verschillende verenigingen uit Herne die zich allen inzetten voor het goede doel en de welzijnssector.

Damiaanactie

Damiaanactie bestrijdt lepra, tbc en leishmaniasis in Azië, Afrika en Amerika. Damiaanactie is een niet-gouvernementele organisatie. Damiaanactie helpt mensen, politieke en religieuze overtuigingen spelen daarbij geen rol. Waardigheid teruggeven, lot in eigen handen nemen, … samenwerken met de lokale bevolking, …Damiaan als inspiratiebron.

Contact:
Viviane Grisez
0474 90 62 46
www.damiaanactie.be

Support Ghana

Support Ghana is een kleinschalige 4de pijlerorganisatie die sedert 2008 doelgericht samenwerkt met de lokale dorpsgemeenschappen in het Kpando district te Ghana. Hierbij ligt de focus op onderwijs (renovatie schoolgebouwen en studiebeurzen), het stimuleren van sportbeoefening, het ondersteunen van de gezondheidszorg en het behoud van de lokale culturele eigenheid.

Contact:
Luc Somers
0485 51 10 46
www.supportghana.be
www.facebook.com/supportghana

Ziekenzorg Kokejane

logoZiekenzorg Kokejane is een sociale verenigng onder leiding en gesubsidieerd door de Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond Brussel. Ziekenzorg heeft als opdracht oude mensen, zieken en alleenstaanden regelmatig een bezoekje te brengen. Verder organiseert Ziekenzorg Kokejane een feest voor alle 70-plussers uit Kokejane. Met Kerstmis worden alle 80-plussers dan weer verwend met een geschenkje.

Contact:
Fernande Vanaudenhove
02 396 27 61
www.ziekenzorg.be

Ziekenzorg Herfelingen

logoZiekenzorg Herfelingen is een vereniging, met een honderdtal leden, die in 2011 zijn 20-jarig bestaan vierde. Het is een enthousiast team dat tijd wil vrijmaken en zich wil inzetten om zieken, jong of oud warme aandacht te geven door hen een bezoekje te brengen, hen te betrekken bij activiteiten in een groep waar het goed is om samen te zijn om zo samen de dagdagelijkse zorgen en pijn even te vergeten...
Wil je kennis maken met onze vriendengroep, heb je af en toe nood aan een gezellige babbel of wil je gewoonweg er graag bij horen? Dan ben je van harte uitgenodigd. Indien wij je mogen verwelkomen geef dan een seintje aan voorzitter Gustaaf De Marie.

Contact:
Gustaaf De Marie
0473 52 17 21
www.ziekenzorg.be

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen is een Vlaamse Katholieke niet-gouvernementale organisatie, overkoepeld door het bisdom die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. Deze organisatie zet zich in tegen armoede en onrecht in 13 verschillende landen. Dit doet Broederlijk Delen samen met 170 partnerorganisaties.
Broederlijk Delen geeft de prioriteit aan de projecten die gemeenschappen in het Zuiden de kans geven om zelfredzaam te worden.
De jaarlijkse campagne heeft plaats tijdens de vasten. Eén van de jaarlijkse activiteiten van Broederlijk Delen is de organisatie van een koffiestop.

Contact:
Adeline Vansnick
054 56 64 05
www.broederlijkdelen.be

Welzijnszorg

logo WelzijnszorgWelzijnszorg is een Vlaamse Katholieke non-profit organisatie die zich concentreert op de Vierde Wereld. De organisatie wil duidelijk maken dat armoede in Vlaanderen en Brussel bestaat. Daartoe organiseert ze elk jaar in december een grote campagne over een bepaald aspect van armoede.

Contact:
Martine Nieuwborg
02 396 26 36
www.welzijnszorg.be

Bloedgevers Herne

De Bloedgevers Herne zijn ontstaan naar aanleiding van een zwaar ongeval van iemand uit de gemeente. Er werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers die bereid waren bloeddonor te worden om het slachtoffer te helpen. Dit initiatief groeide in 1958 uit tot een vereniging die momenteel een kleine 300 leden telt.
De Bond der Vrijwillige Bloedgevers van het Rode Kruis, afdeling Herne, organiseert driemaandelijks bloedafnames in de refter van het BSGO Markevallei.

Contact:
Felix Mot
0472 22 96 92
www.bloedgevendoetleven.be

Ziekenzorg Herne

logoVrijwilligers bezoeken regelmatig de zieken van het dorp. Ook rusthuisbewoners worden daarbij niet vergeten. Jaarlijks is er ook een bijeenkomst met Pasen en Kerstmis. De zieken die zich moeilijk kunnen verplaatsen krijgen met kertmis thuis een ontbijt aangeboden. Ziekenzorg Herne organiseert verder vormingen en voordrachten waarbij de problematiek van zieken en ouderen aan bod komt. Tot slot kan u ook jaarlijks deelnemen aan een cursus bloemschikken of één of meerdere uitstappen.
Wie graag wil aanlsuiten bij deze vereniging kan contact opnemen met Lieven De Backer.

Contact:
Lieve De Backer
02 396 11 97
www.ziekenzorg.be

Bloedgevers Herfelingen-Heikruis

Rode Kruis Vlaanderen is permanent op zoek naar donoren die bloed willen geven. Vanuit de deelgemeentes Herfelingen en Heikruis willen we ons steentje hieraan bijdragen.
Bent u ouder dan 18 jaar en in goede gezondheid, dan verwelkomen we u graag op onze 3-maandelijkse bloedinzamelingen in het Bavocentrum te Herfelingen. We hebben je nodig!
U bent tevens welkom op ons jaarlijks eetfestijn in het Bavocentrum te Herfelingen.

Contact:
Dirk Legasse
0486 89 66 81
dirk.legasse@hotmail.com
www.bloedgevendoetleven.be

wosh - 11.11.11

logoDe WOSH (werkgroep ontwikkelingssamenwerking Herne) organiseert jaarlijks een eetfestijn, een quiz en de 11.11.11 huis-aan-huis-verkoop.

Contact:
Guy Vanden Eynde
0498 03 87 77

De wosh staat ook in voor de verkoop van wereldwinkelproducten.

Contact:
Philippe Berchmans
0498 56 51 02