Wegenwerken in Herne

Wegenwerken Lindestraat - Van Cauwenberghelaan - Broekstraat - Klein Broekstraat

Lindestraat- Van Cauwenberhelaan
In tussentijd wordt het fietspad in de Lindestraat verder afgewerkt. Dit alvorens te starten aan het openbreken van de Van Cauwenberghelaan. Gezien deze werken vooral naast de rijweg plaats vinden is de hinder hiervan beperkt.
De bouw van het pompstation in de Van Cauwenberghelaan, ter hoogte van de Broekstraat, start begin februari.
Inwoners die gepaard met de werken willen aansluiten op het gasnet kunnen dit nog steeds. We raden aan om jullie aanvraag nu reeds in te dienen bij Infrax. Dit kan via http://www.infrax.be/nl/aardgas/aanvraag-online. Nu aansluiten brengt het voordeel mee dat de nieuwe aangelegde berm later niet opengebroken dient te worden.

Broekstraat – Klein Broekstraat
Momenteel wordt er vooral gewerkt in de Broekstraat en Klein-Broekstraat. Op dit ogenblik wordt de riolering verder aangelegd in de Broekstraat. Hieropvolgend zullen de huisaansluitingen gemaakt worden, alsook zullen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen plaatsen. Deze laatste werken hebben minder impact dan de rioleringswerken maar kunnen ook de doorgang verhinderen. Na de rioleringswerken in de Broekstraat starten dezelfde werken in de Klein Broekstraat. Vermoedelijk zal dit begin februari zijn. Aangezien de weg ook hier zeer smal is zal dit zeker niet zonder hinder passeren. Tijdens de werkuren vragen we jullie dan ook zoveel als mogelijk buiten de werkzone te parkeren. ’s Avonds en in het weekend is jullie woning steeds bereikbaar. Aangezien de wegenis in beton uitgevoerd wordt dient deze in 1 keer gegoten te worden. Momenteel is dit voorzien tegen eind mei, begin juni. In tussentijd worden de afgewerkte gedeeltes voorzien in overrijdbare steenslag.

De betrokken inwoners worden minstens om de 2 maanden via een info-flash op de hoogte gehouden van het verloop van de werken. U kan de nodige informatie ook via de gemeentelijke website volgen en dit via www.herne.be/wegenwerken.

Bij problemen of vragen kan u steeds terecht op de gemeente, dienst grondgebiedzaken, bij:
Eveline Dedoncker: 02 397 11 78 of bij Lieven Vandenneucker, schepen openbare werken: 0496 85 65 61

Ook onze buurtvertegenwoordigers staan u graag bij met antwoorden op jullie vragen. Zij zijn wekelijks aanwezig op de werfvergadering en fungeren als klankbord voor de buurt.
Eric Bruylandt, Broekstraat 23, 02 396 15 05
André Van der Mijnsbrugge, Broekstraat 53, 02 396 28 10
Hugo D’Hooge, Rankhove 31, 0473/52 56 45
Bij deze willen wij hen alvast bedanken voor alle geleverde inspanningen!

We willen jullie ook meegeven dat bij ijzel of sneeuwval het nieuw aangelegde wegdek in de Lindestraat nog niet gestrooid kan worden. Strooien zou schade kunnen aanbrengen en de duurzaamheid van het wegdek niet ten goede komen. Let dus goed op en pas je snelheid aan!

Het einde der werken wordt nog steeds voorzien tegen eind december 2014.

Gedurende de volledige werken blijft de wegomlegging voorzien via de Hekstraat en de Waardestraat.

Wegenwerken Kapellestraat - Liezebeekwijk - Aubrakendries - Ninoofsesteenweg

De planning van de werken en een stand van zaken vindt u hier.