Beleidslijn handelsconcentratie Herne-Centrum

Het college van burgemeester en schepenen wenst prioriteit te geven aan de aanwezigheid en ontwikkeling van kleinhandel en horeca in 'Herne-Centrum'. Met de goedkeuring van de stedenbouwkundige beleidslijn 'Handelsconcentratie Herne-Centrum', wenst de gemeente op transparante wijze te communiceren over het stedenbouwkundig beleid en het vergunningsbeleid dat zij in de dorpskern zal voeren.Tijdens de vergadering van 22 februari 2017 keurde de gemeenteraad de beleidslijn 'Handelsconcentratie Herne-Centrum' goed.

De beleidslijn handelsconcentratie Herne-Centrum vindt men hier terug.