Vergaderdata

De gemeenteraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis op de 4de woensdag van de maand.

In juli en augustus is er geen gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, iedereen mag ze bijwonen (behalve bij gesloten zitting).