Overlijden

Wat?

Een overlijden moet altijd binnen de 48 uur aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Wie?

Meestal wordt de aangifte gedaan door de begrafenisondernemer, aangesteld door de familie.

Waar kan ik terecht?

Dienst Burgelijke stand
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst burgerlijke stand

Vereiste documenten?

- Overlijdensattest afgeleverd door de geneesheer die het overlijden vaststelde.
- De identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene.
- Eventueel het huwelijksboekje van de overledene.

Als de overledene niet in eigen gemeente gestorven is zijn nog enkele papieren meer nodig:
- een verklaring van het bestuur van de woonplaats over het al dan niet bestaan van een laatste wilsbeschikking.
- een doktersattest waarbij een geneesheer verklaart dat het stoffelijk overschot zonder gevaar voor de openbare gezondheid mag overgebracht worden naar het grondgebied van de gemeente waar de begrafenis zal plaats hebben.
- een toelating tot begraven in de gemeente waar de teraardebestelling zal plaats vinden.