vellen van bomen

Voor het vellen van bomen moet men vanaf 1.1.2018 een omgevingsvergunning of een natuurvergunning  aanvragen bij het schepencollege. Het al of niet afleveren van de vergunning gebeurt na advies van het departement Landbouw en Visserij en van het Agentschap Natuur en Bos van het departement Leefmilieu. Een gunstig advies gaat steeds gepaard met de verplichting om een gelijkwaardig aantal bomen aan te planten in het eerstvolgend plantseizoen na de kapping.

Hoe ga je het best te werk :

1/ Meet eerst de omtrek van de boom/bomen op ongeveer 1m hoogte ;
           Indien de omtrek meer dan 1 m bedraagt => omgevingsvergunning : dienst stedenbouw
           Indien de omtrek minder dan 1m bedraagt => natuurvergunning : milieudienst

2/ Neem contact op met de dienst stedenbouw of milieu of een vergunning moet aangevraagd worden.

3/ Neem alvast een paar foto's van de desbetreffende bomen.

Waar kan ik terecht?

Dienst Grondgebiedzaken, afdeling stedenbouw
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 56
02 397 11 68 (fax)