Sport en recreatie

Herne is een sportieve gemeente en tracht zoveel mogelijk zijn inwoners in beweging te brengen.

Twee pijlers vormen de basis om deze doelstelling te bereiken:

1. Ondersteuning van onze vele sportclubs

2. Creatie van een ruim aanbod voor recreatief sporten