statuten en huishoudelijk reglement cultuurraad

De statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad liggen ter inzage bij de cultuurdienst van de gemeente:

Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne

Download: de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad