Verkavelingsvergunning

Wat?

Wanneer je een perceel wenst te verdelen of herverdelen in een aantal kleinere percelen met de bedoeling deze kavels in te richten als bouwgronden, dient vooraf een verkavelingsvergunning te worden verkregen.

Hoe aanvragen?

Op de Dienst Grondgebiedzaken, afdeling Stedenbouw kunt u de nodige aanvraagformulieren bekomen.
Je kan deze ook downloaden op de site van ruimtelijke ordening.

Waar kan ik terecht?

Dienst Grondgebiedzaken, afdeling stedenbouw
Centrum 17
1540 Herne
Tel. 02 397 11 56
Fax 02 397 11 68

Josse Duran
Cali Guillaume

Meer informatie

ruimtelijke ordening