biologische producten

De biologische landbouw en veeteelt maken geen gebruik van chemische middelen (pesticiden, herbiciden, …).
Zij zijn dus minder vervuilend, produceren minder broeikasgassen en zijn goed voor de biodiversiteit. Bovendien is biologische voeding beter voor de gezondheid, omdat zij geen resten van chemische producten en ook geen ggo's* bevat.

* vanaf 2009: het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) blijft volgens de Europese regelgeving verboden in de biologische landbouw, maar de grens van 0,9 % van toevallig aanwezige ggo's in producten bestemd voor menselijke voeding is voortaan ook van toepassing op biologische producten.

Hoe kunt u bioproducten herkennen?

Volgens de Europese wetgeving zijn biologische producten (ook die afkomstig uit het buitenland) te herkennen aan de vermelding 'afkomstig uit de biologische landbouw'. Maar die vermelding gaat meestal gepaard met het Belgische Biogarantielabel (of het Franse label AB), waarvoor strengere normen gelden dan die van de Europese Unie.

Het logo 'Biologische Landbouw' is het biolabel van de Europese Unie.

Het particuliere label 'Nature et Progrès', dat voorkomt op sommige Belgische producten, houdt ook rekening met maatschappelijke waarden, zoals de familiale landbouw.

Fair Trade campagne in Herne

afficheHerne Solidair wil graag de hele bevolking duidelijk maken dat de gemeente extra inspanningen levert om Fair Trade en straffe streek gemeente te zijn. Dit betekent ook dat er vanuit de verenigingen en inwoners van Herne engagement gevraagd wordt.
Dit kan door ook actief ’eerlijke‘ producten te kopen of de lokale producenten te steunen. In oktober worden er allerlei activiteiten georganiseerd waarbij u kan kennismaken met deze producten of gewoon kan deelnemen aan een ontbijt, een fietstocht, een busuitstap of een biercursus. Een week is te kort en daarom koos Herne Solidair ervoor om de maand van de Fair Trade op touw te zetten