Duurzaam bouwadvies

De provincie Vlaams-Brabant heeft een steunpunt duurzaam bouwen.
Inwoners die bouwadvies wensen over de verschillende aspecten van duurzaam bouwen kunnen hierbij een beroep doen op professionele adviseurs.

Deze adviseurs lichten de bouwprojecten van de inwoners door op het vlak van o.a.
   o oriëntatie
   o isolatie
   o ventilatie
   o energiezuinige verwarmingssystemen
   o waterbesparing
   o gebruik van hemelwater
   o duurzaam materiaalgebruik.

Wat houdt dit in?
   o persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk
   o kwalitatief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen
   o vervangt geenszins het werk van de architect (geen diepgaande technische berekeningen of
      detailuitwerkingen)
   o duurt maximum 3 uur

 Kostprijs voor de inwoner
   o 50 euro voor een basisadvies ter plaatse
   o 25 euro voor een advies op basis van de plannen

Hoe maakt u een afspraak?
   o U kan een afspraak maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
   o Telefonisch reserveren kan op het nummer 016 23 26 49