breekpuin

-----------------------------------COPRO- keuring steenpuin------------------------------------

------DRAAG UW (GERECYCLEERD) STEENTJE BIJ TOT EEN BETER MILIEU------------------------

-------------------------------OPTEER VOOR HET COPRO-LABEL--------------------------------

We worden tegenwoordig overstelpt met milieukeurmerken of ecolabels. Dergelijke productinformatie is vooral bedoeld om ons te helpen bij onze duurzame aankopen. Bekende voorbeelden zijn het biogarantielabel (biologische teelt), het FSC-label (duurzaam geëxploiteerd hout), het VLACO-label (kwaliteitsvolle compost) en Max Havelaar (eerlijke producten).

Maar het COPRO-label doet waarschijnlijk slechts bij weinig mensen een belletje rinkelen. Welnu, met de COPRO-certificering wenst de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerde granulaten bij diverse bouwwerken te stimuleren. COPRO vzw is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van bouwproducten. Granulaten die het COPRO-garantielabel dragen zijn dus tegelijk milieuvriendelijk (want het gaat om gerecycleerde puingranulaten) én kwaliteitsvol (conform de gedefinieerde kwaliteitseisen).

Bij het aanwenden van puin (inerte granulaten en asfaltgranulaten) voor toepassing in wegen- of bouwwerken dienen overheden en particulieren (verplicht sinds het nieuwe VLAREA dd 01/06/2004 te kiezen voor materialen die COPRO-gekeurd zijn (of een gelijkwaardige keuring) indien de granulaten gerecycleerd zijn. Indien zij breekmateriaal (breekpuin) van een afbraak van wegen – en / of bouw van een locatie wensen te hergebruiken op locatie, dient eveneens een keuring te worden uitgevoerd door COPRO.

Ook u als burger kan uw steentje bijdragen tot een beter milieu. Kies bij voorkeur voor een doorlatende verharding zoals versterkt gras of doorgroeitegels. Zo kan het regenwater nog in de bodem dringen en stroomt het niet onmiddellijk af naar het rioleringsnet (slechtere zuivering van het afvalwater) of naar grachten en beken (groot gevaar voor overstromingen). Blijkt een verharde onderlaag nodig te zijn, gebruik dan gerecycleerd steenpuin met COPRO-label.

Zo helpt u het milieu 2 keer:
- U gebruikt gerecycleerd materiaal dus moeten geen nieuwe bouwstoffen (zand, grint) worden uitgegraven met alle natuurschennis van dien.
- In plaats van afbraakmateriaal te laten storten wordt het na verbrokkeling en zeving hergebruikt. Dus zijn er minder stortplaatsen nodig. Ook die tasten uiteraard het natuurlijke landschap aan.