nationaliteit

Wat?

De Belgische nationaliteit kan toegekend of verkregen worden op verschillende manieren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door toekenning:
- toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van de vader of de moeder
- toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van adoptie
- toekenning door geboorte in België

Door verkrijging:
- verkrijging van de Belgische nationaliteit door een nationaliteitsverklaring
- verkrijging van de Belgische nationaliteit door huwelijk met een Belgische echtgeno(o)t(e)
- verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie

Wat moet ik nog meer weten over .

Er kan ook vrijwillig afstand worden gedaan van de Belgische nationaliteit.
Men kan de Belgische nationaliteit ook herkrijgen.

Wat kost het?

Deze procedure is gratis. Folders met de nodige informatie zijn te bekomen op het gemeentehuis.