Ondersteuning sportverenigingen

Sporten in een sportclub biedt de beste garantie dat je niet alleen begint te sporten, maar ook blijft sporten. Daarom kiest de gemeente Herne ervoor haar sportverenigingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Volgende ondersteuning wordt geboden:

Subsidiëring van elke erkende sportvereniging

De subsidiëring van de sportverenigingen is vastgelegd in het subsidiereglement. Jaarlijks wordt elke sportvereniging aangeschreven een aanvraagformulier in te dienen.

Toelage voor jubilerende verenigingen

Een jubilerende vereniging kan een uitzondelijke toelage krijgen.
De toelage moet schriftelijk aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen samen met volgende documenten:
activiteitenkalender van de feestelijkheden
een kort overzicht van de geschiedenis van de vereniging met staving van de oprichtingsdatum

Afhankelijk van het aantal jaren worden kunnen volgende uitzonderlijke toelagen toegekend worden:
25 jaar : 375 euro
50 jaar : 500 euro
75 jaar : 620 euro
100 jaar : 745 euro

Uitleendienst

Voor het uitlenen van materiaal kunnen verenigingen terecht bij de gemeentelijke uitleendienst.

Overzicht materiaal gemeentelijke uitleendienst:
- projector en scherm
- podiumelementen
- receptietafels
- tentoonstellingspanelen
- nadarafsluitingen
- kiosk
- Springkasteel jungle track
- tenten
- oude volksspelen
- circuskoffer
- shminkkoffer + boek
- buttonmachine + onderdelen